Ruhun en karanlık gecesi ve aydınlığa giden yol

Ruhun en karanlık gecesi ve aydınlığa giden yol İçinde bulunduğumuz yeni çağda manevi değerlerin maddi değerlere göre