Yoga Nedir?

Sanskritçe “yuj” kökünden türemiş Yoga, kelime anlamı ile “birleşme”, “bir araya gelme”, “birlik” demektir. Hint felsefi düşünce sistemindeki altı ekolden biridir.

Felsefi olarak ise yoganın anlamı, kişinin kendi sınırlı “Ben” algısından öteye uzanıp her an ve her yerde mevcut olan “Özben ” olduğunu fark etmesidir. Özben, inandığımız inanç ya da düşünce sistemine göre en tepedeki yaratıcı güç ya da üstün akıl/ bilinç olarak tarif edilebilir.

5000 yıl önce ünlü Hint düşünürü Patanjali tarafından yoganın temel ilkeleri “Patanjali’nin Yoga Sutraları” isimli eserde açıklanmıştır ve yoganın bir akıl kontrol etme tekniği olduğu tarif edilmiştir.

“Bhagavad Gita” ve “Upanişadlar” gibi temel yoga metinlerinde ise yoganın kişinin tekamül sürecini gözle görülür şekilde hızlandırmasından bahseder.

Özetle yoga;

 • Bireyin kişisel gelişim (tekamül) yolculuğunda kişiye yardımcı olan,
 • Gündelik yaşantısında aklını kontrol edebilmesini, böylelikle dünyevi yaşantısında denge ve mutluluğa erişebilmesini sağlayan,
 • Fiziksel, akılsal, ruhsal ve yaşam enerjisi seviyelerinde dengelenmesini, gelişmesini ve böylelikle bilincinin genişleyerek farkındalığının artmasını sağlayan

bir sistemdir.

Yoga Nedir?

Sanskritçe “yuj” kökünden türemiş Yoga, kelime anlamı ile “birleşme”, “bir araya gelme”, “birlik” demektir. Hint felsefi düşünce sistemindeki altı ekolden biridir.

Felsefi olarak ise yoganın anlamı, kişinin kendi sınırlı “Ben” algısından öteye uzanıp her an ve her yerde mevcut olan “Özben ” olduğunu fark etmesidir. Özben, inandığımız inanç ya da düşünce sistemine göre en tepedeki yaratıcı güç ya da üstün akıl/ bilinç olarak tarif edilebilir.

5000 yıl önce ünlü Hint düşünürü Patanjali tarafından yoganın temel ilkeleri “Patanjali’nin Yoga Sutraları” isimli eserde açıklanmıştır ve yoganın bir akıl kontrol etme tekniği olduğu tarif edilmiştir.

“Bhagavad Gita” ve “Upanişadlar” gibi temel yoga metinlerinde ise yoganın kişinin tekamül sürecini gözle görülür şekilde hızlandırmasından bahseder.

Özetle yoga;

 • Bireyin kişisel gelişim (tekamül) yolculuğunda kişiye yardımcı olan,
 • Gündelik yaşantısında aklını kontrol edebilmesini, böylelikle dünyevi yaşantısında denge ve mutluluğa erişebilmesini sağlayan,
 • Fiziksel, akılsal, ruhsal ve yaşam enerjisi seviyelerinde dengelenmesini, gelişmesini ve böylelikle bilincinin genişleyerek farkındalığının artmasını sağlayan

bir sistemdir.

Yoga çalışmaları nelerden oluşur?

 • Konsantrasyon çalışmaları (Dharana, Dhyana, Meditasyon)
 • Göz çalışmaları
 • Nefes çalışmaları (Pranayama)
 • Ses çalışmaları (Mantra’ lar, Tekrarlar (chanting / zikir)
 • Özel beden enerji kilitme metodları (bandha’lar)
 • Parmak yogası hareketleri (özel el duruş/tutuş metotları) (Mudra’lar)
 • Felsefe sohbetleri (Satsang)
 • Bedensel duruşlar (Asanalar)

Yoga çalışmaları nelerde oluşur?

 • Konsantrasyon çalışmaları (Dharana, Dhyana, Meditasyon)
 • Göz çalışmaları
 • Nefes çalışmaları (Pranayama)
 • Ses çalışmaları (Mantra’ lar, Tekrarlar (chanting / zikir)
 • Özel beden enerji kilitme metodları (bandha’lar)
 • Parmak yogası hareketleri (özel el duruş/tutuş metotları) (Mudra’lar)
 • Felsefe sohbetleri (Satsang)
 • Bedensel duruşlar (Asanalar)

Yoganın Faydaları / Etkileri

 • Bedendeki kaslar rahatlar ve esner
 • Bedendeki tüm organlar ve sistemler bir harmoni içinde çalışmaya başlar
 • Kronik ve akut hastalıklar iyileşir
 • Bedendeki enerji akışının doğru yönde olmasını sağlar
 • Aklın yaratıcılık gücünü arttırır
 • Aklı sakinleştirir
 • Sakinleşen akıldaki zayıflıklar ortadan kalkar ve gelecek için enerji ile dolar
 • Kişi karşılaştığı her olumsuzluğu misyonunu gerçekleştirmek için bir fırsata dönüştürebilme yeteneği kazanır.
 • Duyguları keskinleştirir ve hassaslaştırır.
 • Yoğun hassasiyet geliştirdiğimiz duygusal durumların yoğunluğunu azaltır, dağıtır.
 • Konsantrasyon ve ayrım gücünü arttırır. Bu bir konuda odaklanmaya yardım ettiği kadar bu konudan çıkabilmeye de yardım eder.
 • Farkındalığı arttırır
 • Varoluşun diğer seviyelerini de anlarız

Yoganın Faydaları / Etkileri

 • Bedendeki kaslar rahatlar ve esner
 • Bedendeki tüm organlar ve sistemler bir harmoni içinde çalışmaya başlar
 • Kronik ve akut hastalıklar iyileşir
 • Bedendeki enerji akışının doğru yönde olmasını sağlar
 • Aklın yaratıcılık gücünü arttırır
 • Aklı sakinleştirir
 • Sakinleşen akıldaki zayıflıklar ortadan kalkar ve gelecek için enerji ile dolar
 • Kişi karşılaştığı her olumsuzluğu misyonunu gerçekleştirmek için bir fırsata dönüştürebilme yeteneği kazanır.
 • Duyguları keskinleştirir ve hassaslaştırır.
 • Yoğun hassasiyet geliştirdiğimiz duygusal durumların yoğunluğunu azaltır, dağıtır.
 • Konsantrasyon ve ayrım gücünü arttırır. Bu bir konuda odaklanmaya yardım ettiği kadar bu konudan çıkabilmeye de yardım eder.
 • Farkındalığı arttırır
 • Varoluşun diğer seviyelerini de anlarız

Kimler yoga yapabilir?

Herkes yoga yapabilir. Yoga yapmak için herhangi bir ön şart yoktur. Ancak, mevcut bir hastalığınız hareketlerinizi kısıtlıyor ise veya herhangi bir akılsal sağlık sorununuz var ise başlangıç öncesi yoga eğitmeninizi bilgilendirmeniz, elinizde hastalığınıza ait mevcut evrakları sunmanız eğitimden ve eğitmenden daha doğru bir şekilde faydalanabilmeniz ve kendi sağlığınız için çok önemlidir. Eğitmeniniz sizi hangi yoga derslerine hangi sıklıkta katılabileceğiniz konusunda sizi yönlendirecektir.

Kimler yoga yapabilir?

Herkes yoga yapabilir. Yoga yapmak için herhangi bir ön şart yoktur. Ancak, mevcut bir hastalığınız hareketlerinizi kısıtlıyor ise veya herhangi bir akılsal sağlık sorununuz var ise başlangıç öncesi yoga eğitmeninizi bilgilendirmeniz, elinizde hastalığınıza ait mevcut evrakları sunmanız eğitimden ve eğitmenden daha doğru bir şekilde faydalanabilmeniz ve kendi sağlığınız için çok önemlidir. Eğitmeniniz sizi hangi yoga derslerine hangi sıklıkta katılabileceğiniz konusunda sizi yönlendirecektir.

Nasıl yoga yapabilirsiniz?

Grup Yoga dersleri

Yoga dersleri en geleneksel şekilde grup olarak yapılır. Yoga yapmak isteyen bir grup kişi bir araya gelir ve bir eğitmenin liderliğinde yoga yaparlar. Bu grup yoga dersleri her uygulama seviyesinden kişinin katılabileceği bir ders olabileceği gibi, başlangıç, orta, ileri gibi seviyelere de ayrılabilir.

Grup yoga derslerinde bir grup kişi bir araya geldiği için bir şifa alanı (olumlu bir enerji alanı) oluşur ve tüm grup yaratılan bu şifa alanından yararlanır. Sinerji oluşur ve bir kişinin tek başına oluşturabileceğinden daha fazla güç ve olumlu enerji oluşur diyebiliriz. Bu sebeple, grup yoga dersleri çok keyifli ve faydalıdır.

Öte yandan gruba öğretilen çalışmaları bir kişi yapabildiğinde diğer katılımcılar “Hım, demek ki O yapabiliyorsa, bu yapılabilir bir hareket, ben de yapabilirim” der ve yine grup sinerjisinden yararlanıp motivasyonu, özgüveni ve yapabilme kapasitesi artar.
Stüdyomuzdaki grup yoga derslerine katılmak için stüdyo ders programımıza bakabilir ve size uygun olan derse katılabilirsiniz.

Birebir (Özel) Yoga Dersleri

Özel yoga dersleri tamamen kişiye özel hazırlanan derslerden oluşur. Öğrenci – öğretmen arasında özel bir ilişki oluşur. Öğretmen öğrencisini fiziksel, akılsal, ruhsal her seviyede yakından takip eder ve her seviyede gelişmesini, özgürleşmesini ve mutluluk ve sağlık düzeyini arttırıcı, koruyucu çalışmalar hazırlar. Birebir dersler öğrenciler için çok besleyici ve destekleyicidir.

Nasıl yoga yapabilirsiniz?

Grup Yoga dersleri

Yoga dersleri en geleneksel şekilde grup olarak yapılır. Yoga yapmak isteyen bir grup kişi bir araya gelir ve bir eğitmenin liderliğinde yoga yaparlar. Bu grup yoga dersleri her uygulama seviyesinden kişinin katılabileceği bir ders olabileceği gibi, başlangıç, orta, ileri gibi seviyelere de ayrılabilir.

Grup yoga derslerinde bir grup kişi bir araya geldiği için bir şifa alanı (olumlu bir enerji alanı) oluşur ve tüm grup yaratılan bu şifa alanından yararlanır. Sinerji oluşur ve bir kişinin tek başına oluşturabileceğinden daha fazla güç ve olumlu enerji oluşur diyebiliriz. Bu sebeple, grup yoga dersleri çok keyifli ve faydalıdır.

Öte yandan gruba öğretilen çalışmaları bir kişi yapabildiğinde diğer katılımcılar “Hım, demek ki O yapabiliyorsa, bu yapılabilir bir hareket, ben de yapabilirim” der ve yine grup sinerjisinden yararlanıp motivasyonu, özgüveni ve yapabilme kapasitesi artar.
Stüdyomuzdaki grup yoga derslerine katılmak için stüdyo ders programımıza bakabilir ve size uygun olan derse katılabilirsiniz.

Birebir (Özel) Yoga Dersleri

Özel yoga dersleri tamamen kişiye özel hazırlanan derslerden oluşur. Öğrenci – öğretmen arasında özel bir ilişki oluşur. Öğretmen öğrencisini fiziksel, akılsal, ruhsal her seviyede yakından takip eder ve her seviyede gelişmesini, özgürleşmesini ve mutluluk ve sağlık düzeyini arttırıcı, koruyucu çalışmalar hazırlar. Birebir dersler öğrenciler için çok besleyici ve destekleyicidir.

Yoga Terapi Dersleri

Yoga Terapi hastalıkların yoga ile tedavi edilmesi sürecidir.

Yoga Terapi hakkında daha fazla bilgi almak için yoga terapi hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

Yoga Terapi derslerine katılmak için zaman zaman stüdyomuzda açılan grup yoga terapi derslerine katılabilir ya da özel (birebir) yoga terapi dersi almayı talep edebilirsiniz.

Kayıt

Kayıt, rezervasyon ve sorularınız için iletişim panelinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yoga Terapi Dersleri

Yoga Terapi hastalıkların yoga ile tedavi edilmesi sürecidir.

Yoga Terapi hakkında daha fazla bilgi almak için yoga terapi hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

Yoga Terapi derslerine katılmak için zaman zaman stüdyomuzda açılan grup yoga terapi derslerine katılabilir ya da özel (birebir) yoga terapi dersi almayı talep edebilirsiniz.

Kayıt

Kayıt, rezervasyon ve sorularınız için iletişim panelinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu Sayfayı Paylaş!

Bu Sayfayı Paylaş!