Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu,
Sadece Pozitif Duygular ve Enerjiler ile çalışarak şifa yaratmak,
sonsuz travma döngüsünden çıkmak için size meydan okuyor.

Artık geleceğinizi yaratmak için geçmişe gitmenize gerek yok.

Neyin yanlış olduğuna bakmak yerine, neyi doğru yaptığınıza ve neye ihtiyacınız olduğuna ve bakacaksınız.

GoE Modern Energy Tapping Professional

Modern Enerji Nedir?

Modern Enerji kavramı Silvia Hartmann’ın (The Harmony Program, 1993) adlı eserine dayanır.

Silvia, araştırmaları sırasında sosyal memeliler arasındaki enerji alışverişinin hayvan davranışları üzerindeki etkisini keşfetti.

Bir sosyal memelinin enerjisi azaldıkça, sosyal gruptaki diğerlerinden ilgi arayışına girmeye başlıyordu.

İlgi’nin enerji olduğu ortaya çıktı.

İlgi = Enerjidir

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu
Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Araştırmaya göre enerjisi azalan sosyal memelilerde muazzam yapısal sorunlar ortaya çıkıyordu:

 • Kontrol edilemez olumsuz duygular.
 • Akıl dışı düşünme.
 • Tahribat veren davranışlar.
 • Öğrenme yetersizliği.
 • Hasar gören fiziksel kontrol.
 • Kronik stres.
 • Stres kaynaklı sağlık sorunları.

Belirtilerin ne denli aşırı olduğu doğrudan enerji bedenin durumu ile ilgili oluyordu.

Bu, en azından tüm toplumsal memelilerde yapısal, ölçülebilir bir sebep sonuç yapısındaydı.

Enerjiyi anlamak davranışları anlamaktı.

Araştırmaya göre enerjisi azalan sosyal memelilerde muazzam yapısal sorunlar ortaya çıkıyordu:

 • Kontrol edilemez olumsuz duygular.
 • Akıl dışı düşünme.
 • Tahribat veren davranışlar.
 • Öğrenme yetersizliği.
 • Hasar gören fiziksel kontrol.
 • Kronik stres.
 • Stres kaynaklı sağlık sorunları.

Belirtilerin ne denli aşırı olduğu doğrudan enerji bedenin durumu ile ilgili oluyordu.

Bu, en azından tüm toplumsal memelilerde yapısal, ölçülebilir bir sebep sonuç yapısındaydı.

Enerjiyi anlamak davranışları anlamaktı.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Sevgi Bağlantısı

Silvia Hartmann’a göre: Negatif duygular ve yıkıcı davranışlar, bunu yaşayan sosyal memeliye odaklanmış bir İlgi ile tersine çevrilebiliyordu.

Bu sosyal memeliye yönlendirdiğimiz ilginin aslında SEVGİ olduğunu ve bu sevginin o canlının enerjisini yükselttiğini keşfetti.

Yani, ilgi=sevgi’ydi.

Bir canlıya ilgimizi verdiğimizde o Canlı’ya aslında sevgimiz akıyordu. Ve o canlının enerjisi yükselmeye başlıyordu.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu
Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Bir canlıya bu şekilde enerji verildiğinde enerj düşüklüğünden kaynaklanan semptom kesiliyor, bir dizi yeni POZİTİF semptom ortaya çıkıyordu:

 • Sosyal yetenekler gelişiyor.
 • Zeka ve öğrenme yeteneği gelişiyor.

 • İletişim becerileri gelişiyor.

 • Sosyal statü iyileşiyor.

 • Sağlık düzeliyor.

 • Davranış sorunları ortadan kalkıyordu.

Bir canlıya bu şekilde enerji verildiğinde enerj düşüklüğünden kaynaklanan semptom kesiliyor, bir dizi yeni POZİTİF semptom ortaya çıkıyordu:

 • Sosyal yetenekler gelişiyor.
 • Zeka ve öğrenme yeteneği gelişiyor.

 • İletişim becerileri gelişiyor.

 • Sosyal statü iyileşiyor.

 • Sağlık düzeliyor.

 • Davranış sorunları ortadan kalkıyordu.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Olumlu Değişim için Sistemlerin Enerjilenmesi Gerekir

Silvia Hartmann’a göre:

 • Enerji akışı daha da geliştirilirse, bir eşik kayması oluyor ve canlı kalıcı olarak değişiyor.
 • Bir önceki versiyonundan daha iyi bir versiyon haline geliyor.
 • Kendisinin gerçek, otantik bir versiyonu haline geliyordu.

Silvia, aynı yapısal modelin insanlar için de geçerli olduğunu anladı!

Kaçınılmaz ve mantıklı olan, olumlu değişiklikler yapmak için canlıların sistemine enerji eklememiz gerektiğiydi.

Olumlu değişiklikler yapmak için enerji eklememiz gerekiyordu.

Ve Enerji, sevginin değişik bir ismiydi.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu
Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Modern Enerji Teorisine göre;

İnsan enerji bedeni gerçektir.

Enerji bedeni Altıncı His aracılığı ile bizimle haberleşir.

Altıncı His, fiziksel bedende, fiziksel bir kökene sahip olmayan duyular yaratır.

Bu duyumlara:

 • Sezgi (ince duyumlar)
 • Duygular (orta yoğunlukta duyular)
 • Psikosomatik duygular (çok güçlü duyular) denir.

Bütün bu fiziksel duyumlar, enerji bedeni boyunca enerji hareketinin sonucudur.

Enerji hızlı akıp ve özgürce hareket ettiğinde iyi hissederiz.

Enerji olmadığı veya tıkandığı zaman, kendimizi kötü hissederiz.

Enerji ya vardır ya da yoktur.

Modern Enerji Teorisine göre;

İnsan enerji bedeni gerçektir.

Enerji bedeni Altıncı His aracılığı ile bizimle haberleşir.

Altıncı His, fiziksel bedende, fiziksel bir kökene sahip olmayan duyular yaratır.

Bu duyumlara:

 • Sezgi (ince duyumlar)
 • Duygular (orta yoğunlukta duyular)
 • Psikosomatik duygular (çok güçlü duyular) denir.

Bütün bu fiziksel duyumlar, enerji bedeni boyunca enerji hareketinin sonucudur.

Enerji hızlı akıp ve özgürce hareket ettiğinde iyi hissederiz.

Enerji olmadığı veya tıkandığı zaman, kendimizi kötü hissederiz.

Enerji ya vardır yada yoktur.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Bugüne kadar kendimize nasıl “Sıfır Noktası” nı Hedefledik?

Silvia aynı zamanda birçok kişi tarafından kullanılan SUD Ölçeğinde de sorunlar olduğunu fark etti.

SUD Ölçeği (Öznel Sıkıntı Birimi Ölçeği – Subjective Units of Distress Scale) bir bireyin hali hazırda yaşadığı bir rahatsızlık veya sıkıntının öznel yoğunluğunu 0 ile 10 arasında ölçen bir ölçektir.Buna Ağrı Ölçeği de deriz.

İnsanlar bu ölçeği kullanırken sürekli olarak yaşadıkları sıkıntıyı, rahatsızlığı gidermeye çalışıyordu.

Hedefleri her zaman daha az ağrı hissetmemek ya da yaşadıkları sıkıntı her neyse ondan kurtulmaktı.

Ancak insanlar kendilerine sürekli olarak sıfır noktasını hedef koyduklarını göremiyorlardı!

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Sıfırın Ötesine Geçmek

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Örneğin para konusunda borç problemi yaşayan biri bu deneyimini SUD Ölçeği ile değerlendirdiğinde ona şunu soruyorlardı. “Bu sorun seni ne kadar rahatsız ediyor? Kendini ne kadar kötü hissediyorsun?” Ve kişi “kendimi berbat hissediyorum, intihar fikirlerim var” diyorsa bu kişinin 10 puan düzeyinde kötü hissettiğini işaretliyor ve onu sadece bu kötü histen kurtarmaya yani sıfır noktasına getirmeye çalışıyorlardı.

Oysa sıfır noktası hiç enerjinin olmaması demekti. Tamam bu kişi artık kötü hissetmiyor, intihar düşüncelerinden de kurtuldu ama para konusunda kendini olumlu da hissetmiyor. Sadece sıfır noktasında.

İşte Silvia bu sıfır noktasını dolapta hiç yemek olmaması, bankada hiç paranız olmaması ya da hiç arkadaşınız olmaması olarak görüyor. Bu nedenle de SUD ölçeğini sıfır noktasına geldikten sı sonra arkadaşlarımızın, yemeğimizin, cebimizde paramızın olabileceği hatta bunun da ötesine geçebilip en yüksek potansiyelimize erişebileceğimiz “+1 ve +10 arası” pozitif bir ölçek ekleyerek genişletti. Ve buna SUE Ölçeği ismini verdi.

SUE Ölçeği;

 • İnsanların enerji düzeylerini ölçmeyi öğrenmelerine yardımcı oluyor.

 • Bir seansta nasıl ilerlediğimizi ölçmemize yardımcı oluyor.

 • Enerji konusunda ortak bir dil kullanmamıza yardım ediyor.

 • Gelişimimizi ölçmemize yardım ediyor.

Sıfırın Ötesine Geçmek

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Örneğin para konusunda borç problemi yaşayan biri bu deneyimini SUD Ölçeği ile değerlendirdiğinde ona şunu soruyorlardı. “Bu sorun seni ne kadar rahatsız ediyor? Kendini ne kadar kötü hissediyorsun?” Ve kişi “kendimi berbat hissediyorum, intihar fikirlerim var” diyorsa bu kişinin 10 puan düzeyinde kötü hissettiğini işaretliyor ve onu sadece bu kötü histen kurtarmaya yani sıfır noktasına getirmeye çalışıyorlardı.

Oysa sıfır noktası hiç enerjinin olmaması demekti. Tamam bu kişi artık kötü hissetmiyor, intihar düşüncelerinden de kurtuldu ama para konusunda kendini olumlu da hissetmiyor. Sadece sıfır noktasında.

İşte Silvia bu sıfır noktasını dolapta hiç yemek olmaması, bankada hiç paranız olmaması ya da hiç arkadaşınız olmaması olarak görüyor. Bu nedenle de SUD ölçeğini sıfır noktasına geldikten sı sonra arkadaşlarımızın, yemeğimizin, cebimizde paramızın olabileceği hatta bunun da ötesine geçebilip en yüksek potansiyelimize erişebileceğimiz “+1 ve +10 arası” pozitif bir ölçek ekleyerek genişletti. Ve buna SUE Ölçeği ismini verdi.

SUE Ölçeği;

 • İnsanların enerji düzeylerini ölçmeyi öğrenmelerine yardımcı oluyor.

 • Bir seansta nasıl ilerlediğimizi ölçmemize yardımcı oluyor.

 • Enerji konusunda ortak bir dil kullanmamıza yardım ediyor.

 • Gelişimimizi ölçmemize yardım ediyor.

Modern Enerji Tapping ile pozitifler enerjilerle şifalanın

Yukarıdaki tabloda da gördüğünüz gibi, Modern Enerji Tapping’i Klasik Tapping’den ve eski, geleneksel terapi yöntemlerinden ayıran en önemli şey sorduğu soruydu. “Bu sorunun üstesinden gelmek için neye ihtiyacım var?”

Örneğin; şu anda korkuyor olalım. Kendimize şunu soruyoruz; “Şu anda bu korkunun üstesinden gelmek için neye ihtiyacım var?”

Cevap: “Daha çok güce ihtiyacım var olsun.”

Eski yöntemlerdeki gibi “acaba niçin korkuyorum” diye binlerce travma aramak yerine kendimize hemen o anda sorunumuzu çözmemize yarayacak pozitif enerjiyi buluyoruz ve onu tapping yöntemiyle kendimize yüklüyoruz.

Bu örnekte kişi güce ihtiyacım var diyor. Bunu “Güç Enerjisi” diye düşünürsek, bu kişiye sadece “Güç Enerjisi” diye pozitif tapping yaparak enerjisini yükseltebilir ve korku hissini giderip yerine güç hissini hissettirebiliriz.

Yıllardır hasret kaldığımız baba sevgisini neden alamıyorum diye terapide 10 yıl geçirip babam beni neden sevmiyor diye 10 yıl boyunca kendinize sorabilirsiniz. Ve her seferinde zihniniz size yeni bir sebep sunacaktır! Çünkü zihin bir düşünce üretme aracıdır. Ve ne ararsanız onu bulursunuz. Oysa bu “Neden” sorusunu sordukça hala o sorunu neden yaşadığınıza dair yüzüncü cevabı aradığınızı “Nasıl Çözebilirim” sorusunu henüz sormadığınızı fark etmezsiniz. Hala sorunun içinde takılı kalmışsınız ve bir adım ileri gidememişsinizdir!

Oysa modern enerji çalışması ile, bu travma arayışı yerine -belki de hiçbir zaman babanızdan gelmeyecek olan ama -enerji bedeninizin yılladır açlığını çektiği baba sevgisini kendinize yükleyebilir ve bu sorundan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz.

Yapacağınız tek şey “baba sevgisi” diye tapping yaparak kendinize enerji yüklemek.

Covid Döneminde neye ihtiyacım var diye sormuştum ve bir şifa mucizesine ihtiyacım olduğunu düşünmüştüm. Birçok sebep vardı Covide neden olan ve benim ihtiyacım Covidin neden olduğunu öğreneceğim binlerce sebep duymak değildi. Bir doktor da değildim ve nasıl geçeceğini de öğrenmek istemiyordum. Sıkılmıştım ve bir an önce bitmesini istiyordum. Ama gözüme öyle zor öyle büyük geliyordu ki ancak birmucizeye ihtiyacım vardı. Bir sabah uyanmıştık ve karantinaya maskelerle girmiştik. Bir sabah bir mucize ile maskesiz ve kanatinasız eski hayatıma uyanmak istemiştim. Öyle de oldu. Bir sabah bir mucize ile yeni hayatımıza uyandık!

O dönemde hazırladığım örnek çalışmayı aşağıdaki linkten izleyebilirsin.
“Mucize Enerjisi ” istiyorum – Modern Enerji Tapping Çalışması

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Travma Treniyle “Mutsuzluk Odaklı Geçmişe Yapılan Yolculuk” yerine “Gelecek ve Başarı Odaklı Gerçek Hayat İçin İhtiyacımız Olan Çözümler” Yaratmak

Silvia, dünya çapında yüzlerce kişiyle Modern Enerji çalışmalarını test etti.

Bütün bu muhteşem modern enerji çözümleri ve pozitiflerle şifalanma şansına rağmen Silvia, insanların bir türlü eski, geleneksel, Freudyen, travma arayışı geleneğinden kurtulamadığını ve pozitiflerle çalışmaya karşı isteksiz olduklarını fark etti.

Bu nedenle bu kurstan negatiflerle çalışma alternatifini tamamen ellerinden aldı ve kurstan çıkardı!

Bu kursu tamamen pozitiflerle çalışacağınız travma ile şifa arama geleneğine meydan okuyan bir hale getirdi!

Bu kurs artık hepimize ve bize bugüne kadar öğretilen her şeye meydan okuyor!

Bize gözyaşı ve üzüntünün olmadığı yepyeni şifalanma fırsatları sunuyor.

Modern Enerji Tekniğinde;

 • birer Modern Enerjist olarak Enerji bedenine tapping yapmayı öğreniyoruz.

 • psikoterapi yapmıyoruz.

 • geçmişe gitmiyoruz.

 • geleceğe bakıyoruz.

 • ve neye ihtiyacım var diye soruyoruz.

 • geleceği yaratmak için geçmişi tekrarlamıyoruz!

Travma Treniyle “Mutsuzluk Odaklı Geçmişe Yapılan Yolculuk” yerine “Gelecek ve Başarı Odaklı Gerçek Hayat İçin İhtiyacımız Olan Çözümler” Yaratmak

Silvia, dünya çapında yüzlerce kişiyle Modern Enerji çalışmalarını test etti.

Bütün bu muhteşem modern enerji çözümleri ve pozitiflerle şifalanma şansına rağmen Silvia, insanların bir türlü eski, geleneksel, Freudyen, travma arayışı geleneğinden kurtulamadığını ve pozitiflerle çalışmaya karşı isteksiz olduklarını fark etti.

Bu nedenle bu kurstan negatiflerle çalışma alternatifini tamamen ellerinden aldı ve kurstan çıkardı!

Bu kursu tamamen pozitiflerle çalışacağınız travma ile şifa arama geleneğine meydan okuyan bir hale getirdi!

Bu kurs artık hepimize ve bize bugüne kadar öğretilen her şeye meydan okuyor!

Bize gözyaşı ve üzüntünün olmadığı yepyeni şifalanma fırsatları sunuyor.

Modern Enerji Tekniğinde;

 • birer Modern Enerjist olarak Enerji bedenine tapping yapmayı öğreniyoruz.

 • psikoterapi yapmıyoruz.

 • geçmişe gitmiyoruz.

 • geleceğe bakıyoruz.

 • ve neye ihtiyacım var diye soruyoruz.

 • geleceği yaratmak için geçmişi tekrarlamıyoruz!

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Peki, negatif duygularla, anılarla hiç mi çalışmayacağız?

Tabi ki çalışacağız. Ancak sadece gerektiğinde.

Eğer travma sonrası stres bozukluğu semptomları yaşıyorsak veya kendimizi sürekli olarak tükenmiş hissediyorsak, günlük işlerimizi bile yapacak enerjimiz yoksa bunlar son derece düşük enerji seviyeleridir (-10 – 9 – 8).

Bu düşük enerji seviyeleri ile temel seviyede çalışmak için Temel EFT kursumuza katılabilir, uzmanlık seviyesinde hem kendinizle hem de başkalarıyla çalışmak isterseniz EFT MP (EFT Uzmanlık) kursumuza katılabilirsiniz.

Ancak birçoğumuz için modern enerji çözümleri yeterlidir. Çünkü çoğumuz sadece stresliyiz ve enerji düşüklüğü yaşıyoruz. Sadece enerjiye ihtiyacımız var.
Kendimizi pozitif enerjilerle beslemeye başladığımızda kendi enerji bedenimizle de tanışmaya onun hakkında bilgi edinmeye başlarız.

Bu kurs ile Pozitiflerle dolu bir enerji okyanusunda yaşadığınızı ve ihtiyacınız olan her an onlarla enerjinizi yükseltip güncel sorunlarınızı anda çözebileceğinizi, geçmişe ve geçmişteki mutsuzluklarınızı tekrarlamak zorunda olmadığınızı göreceksiniz.

Eğer kronik olarak stresle mücadele ediyorsanız da Modern Stres Yönetimi Temel ve Modern Stres Yönetimi Uzmanlık kurslarımızdaki Modern Enerji yaklaşımları ile yine pozitiflerle çalışarak bu duruma kalıcı çözümler bulabilirsiniz.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu
Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Hiç keşfedilmemiş En değerli Enerji Kaynaklarımız – Pozitif Anılarınızla Enerjinizi Yükseltmeyi Öğreneceksiniz!

Modern Enerji Çalışmalarının en önemli buluşlarından biri de pozitif anılarla çalışmak. Evet, yanlış duymadınız. Hayatımızdaki sorunları travma arayarak çözmeye o kadar alıştık ki acaba başıma hangi kötü olaylar geldi diye sormaktan acaba başıma hangi pozitif olaylar geldi diye sormayı unutuyoruz.

Bir araştırma yapılmış ve uçak kazasında ölmek üzere olan insanların neler düşündüğü sorulmuş. Herkes bu dünyadan gitme korkusu anında dünyada geçirdiği en güzel zamanlarını düşünüyormuş. Emin olun siz de bu dünyadan ayrılırken yanımda neler götürüyorum bu dünyada en güzel anlarım nelerdi diye düşüneceksiniz. Kimse başıma en kötü neler geldi demeyecek.

Dedik ya bu kurs tamamen pozitiflerle çalışıyor diye. İşte bu kursta pozitif anılarınızı bir şarj makinesi gibi nasıl enerjinizi yükseltmek için kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu anılara Yıldız Anılar deniyor. Silvia’nın geliştirdiği ve mirasım dediği bu tekniğin adı da Yıldız Matrisi Tekniği. Bu kurtsa bir yıldız anıyı aktive etmeyi ve o anıda sizi hazır bekleyen daha önce kullanmadığınız, belki de varlığını bile unuttuğunuz pozitif enerjilerle şu anki enerjinizi nasıl besleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Bugüne kadar travmalara bakıp neyi yapmamamız gerektiğini, neyden korkacağımızı, kim olmak istemediğimizi öğrendik. Yanlış yaptığımız yerleri gördük. Peki ya doğru yaptıklarımız? Başarılarımız? Asıl kim olduğumuzun bilgisi işte bu anılarda gizlidir. Yıldız anılar bizim en yüksek versiyonumuzdur. Hayran olduğumuz başkasının değil. Bizim. Kendinize hayran olmaya hazır mısınız?

Yıldız Matrisi konusunda kendinizi daha da geliştirmek isterseniz Yıldız Matrisi Ustalık kursumuza da katılabilirsiniz.

Hiç keşfedilmemiş En değerli Enerji Kaynaklarımız – Pozitif Anılarınızla Enerjinizi Yükseltmeyi Öğreneceksiniz!

Modern Enerji Çalışmalarının en önemli buluşlarından biri de pozitif anılarla çalışmak. Evet, yanlış duymadınız. Hayatımızdaki sorunları travma arayarak çözmeye o kadar alıştık ki acaba başıma hangi kötü olaylar geldi diye sormaktan acaba başıma hangi pozitif olaylar geldi diye sormayı unutuyoruz.

Bir araştırma yapılmış ve uçak kazasında ölmek üzere olan insanların neler düşündüğü sorulmuş. Herkes bu dünyadan gitme korkusu anında dünyada geçirdiği en güzel zamanlarını düşünüyormuş. Emin olun siz de bu dünyadan ayrılırken yanımda neler götürüyorum bu dünyada en güzel anlarım nelerdi diye düşüneceksiniz. Kimse başıma en kötü neler geldi demeyecek.

Dedik ya bu kurs tamamen pozitiflerle çalışıyor diye. İşte bu kursta pozitif anılarınızı bir şarj makinesi gibi nasıl enerjinizi yükseltmek için kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu anılara Yıldız Anılar deniyor. Silvia’nın geliştirdiği ve mirasım dediği bu tekniğin adı da Yıldız Matrisi Tekniği. Bu kurtsa bir yıldız anıyı aktive etmeyi ve o anıda sizi hazır bekleyen daha önce kullanmadığınız, belki de varlığını bile unuttuğunuz pozitif enerjilerle şu anki enerjinizi nasıl besleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Bugüne kadar travmalara bakıp neyi yapmamamız gerektiğini, neyden korkacağımızı, kim olmak istemediğimizi öğrendik. Yanlış yaptığımız yerleri gördük. Peki ya doğru yaptıklarımız? Başarılarımız? Asıl kim olduğumuzun bilgisi işte bu anılarda gizlidir. Yıldız anılar bizim en yüksek versiyonumuzdur. Hayran olduğumuz başkasının değil. Bizim. Kendinize hayran olmaya hazır mısınız?

Yıldız Matrisi konusunda kendinizi daha da geliştirmek isterseniz Yıldız Matrisi Ustalık kursumuza da katılabilirsiniz.

Bilinçaltı Temizliği yerine SüperZihninize ve Onun Süper Çözümlerine Erişin!

Bugüne kadar bilinçaltını korkunç şeyler üreten ve kurtulmamız gereken bir canavar olarak öğrendik. Bilincimizi ise tapınılası ve çözümün tek kaynağı olarak gördük.

Hiç kimse bize tanrı vergisi bu iki mucizeyi bir arada nasıl kullanacağımızı ve neler yapabileceğimizi öğretmedi. Herkes birini yüceltti, ötekini kötüledi.

Bazıları bilinçaltını temizleyelim ondan kurtulalım dedi. Bazıları bilinç üstündür, bilinçaltı duygusaldır. Hata yaptırır. Mantık en doğrusudur dedi.

Hiçbiri doğru değil!

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Her ikisinin de ayrı özellikleri var ve ikisini bir arada kullanabilenler sonsuz yaratıclık, canlılık, yaşam gücü, zeka ve şifaya erişiyor.

Bu kursta SüperZihin Tekniğini öğrenecek ve pozitif bir yaklaşımla kendinize daha önce gerçek dünyada mümkün görünmeyen anda şifaların kapılarını açmayı öğreneceksiniz.

SüperZihin Tekniği konusunda daha fazla şey öğrenmek ve ustalık seviyesine gelmek için genişletilmiş SüperZihin Ustalık Kursu’muza da katılabilirsiniz.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Uygulayıcı ve Danışan Birlikte Gelişiyor

Bu kursta öğreneceğiniz teknikler sayesinde profesyonel seviyede başkalarına yardım edebileceksiniz.

Modern enerji yaklaşımında danışan ve profesyonel uygulayıcı birlikte bir enerji balonu oluştururlar. Bu balon ikisinin enerjisinden çok daha fazlasını içerir. Böylece hem uygulayıcı hem de danışan birlikte çalışmanın ürettiği bu enerjiden beslenir ve birlikte gelişirler.

Böylece modern enerji çalışmasında danışanın varlığı ve onunla yapacağınız her çalışma sizi de bir uygulayıcı olarak derinden dönüştürür. Modern Enerjist olarak tekâmülünüze yardım eder. Aslında danışanınız da size yapacağınız her çalışma ile bir enerji hediyesi vermiş olur.

Uygulayıcı ve Danışan Birlikte Gelişiyor

Bu kursta öğreneceğiniz teknikler sayesinde profesyonel seviyede başkalarına yardım edebileceksiniz.

Modern enerji yaklaşımında danışan ve profesyonel uygulayıcı birlikte bir enerji balonu oluştururlar. Bu balon ikisinin enerjisinden çok daha fazlasını içerir. Böylece hem uygulayıcı hem de danışan birlikte çalışmanın ürettiği bu enerjiden beslenir ve birlikte gelişirler.

Böylece modern enerji çalışmasında danışanın varlığı ve onunla yapacağınız her çalışma sizi de bir uygulayıcı olarak derinden dönüştürür. Modern Enerjist olarak tekâmülünüze yardım eder. Aslında danışanınız da size yapacağınız her çalışma ile bir enerji hediyesi vermiş olur.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

MODERN ENERJİ TAPPING PROFESYONELİ !!! Kursu Kapsamlı El Kitabı

Pırıl pırıl, tamamen renkli, 186 Sayfa, dijital, İngilizce ve Türkçe alternatifleriyle MODERN ENERJİ TAPPING PROFESYONELİ !!! Ders Kitabı.

Bu kitapla, daha fazla bilgi edinin, tüm kilit noktaları anladığınızdan kesinlikle emin olun ve tüm ders materyallerini ve alıştırmalarını derinlemesine anlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm diyagramları bulun.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu
Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu Sertifikası

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu Sertifikası

Kurs Bitiminde Modern Enerji Tapping Profesyoneli sertifikanız Eğitmeniniz tarafından verilecektir!

Online eğitimlerde adresinize gönderilecektir.

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu Sertifikası

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu Sertifikası

Kurs Bitiminde Modern Enerji Tapping Profesyoneli sertifikanız Eğitmeniniz tarafından verilecektir!

Online eğitimlerde adresinize gönderilecektir.

GoE’ye ÜCRETSİZ Üyelik

Kurs Bitiminde tercihinize göre GoE’ ye, 1 yıllık standart üyelik veya 1 yıllık profesyonel uygulayıcı üyeliği kazanacaksınız.

Bu üyelik, GoE Enerji Kütüphanesine erişim ve daha fazlasını içerir.

GoE'ye ÜCRETSİZ Üyelik

Bu Eğitime kimler katılabilir?

GOE onaylı “Temel EFT kursuna katılanlar bu kursa katılabilirler.

Bu Eğitime kimler katılabilir?

GOE onaylı “Temel EFT kursuna katılanlar bu kursa katılabilirler.

Neler Öğreneceksiniz?

12 bölümden oluşan bu eğitimde bol bol uygulama yapacaksınız.

Eğitim İçeriği

Ünite 1: Modern Enerji Hediyesi
Ünite 2: Pozitiflerin Gücü
Ünite 3: Geleceğe yönelim
Ünite 4: Tedavi Akışı
Ünite 5: Hikâye Protokolü
Ünite 6: EMO Enerji Beden Protokolü
Ünite 7: Enerji Matrisi
Ünite 8: Şifa Mucizeleri
Ünite 9: Enerji İlişkileri
Ünite 10: SüperZihin Çözümleri
Ünite 11: Gelişmiş Enerji Tapping
Ünite 12: Yeni başlangıç

Modern Enerji Tapping Profesyoneli Kursu

Eğitim Bedeline neler dâhil?

GOE Eğitmeni ile tercihinize göre Online veya Yüz yüze eğitim

MET PRO Kursu El Kitabı

1 yıl standart veya 1 yıl profesyonel GOE üyeliği

GOE Modern Enerji Tapping Profesyoneli Sertifikası

Bu eğitim çevrimiçi (internet üzerinden) olarak da alınabilir mi?

Evet, bu eğitim ihtiyaç ve taleplerinize göre Skype, Zoom vb.uygulamalar üzerinden online olarak da düzenlenebilmektedir. Online eğitim almak isterseniz lütfen iletişime geçiniz.

Eğitime Gelirken,

Bol bol uygulama yapılacağından rahat kıyafetler ile (tayt eşofman altı, tişört, vb.) geliniz.

Eğitmen

Rana Korkunç

Eğitim Tarihi

Eğitimler talebe göre açılır. Eğitime katılmak isteyen kişi ve gruplar bizimle iletişime geçtiğinde eğitim tarih ve saat planı öğrenci veya grupla birlikte yapılır. Kendinize özel birebir kurs açılmasını da talep edebilirsiniz. Sizinle aynı tarihlerde eğitim almak isteyen öğrenci olduğunda öğretmeniniz tarafından gruplandırılırsınız. Birebir özel kurs almak isterseniz bu tercihinizi bize ayrıca bildirin.

Eğitim Süresi

3 gün sürer. Saat 10:00 – 19:00 arasında yapılır. İhtiyaç veya özel talebe göre her biri 1,5 -2 saat süren 12 modül öğrencinin veya grubun ihtiyaçlarına göre özel olarak da planlanır.

Eğitim Bedeline neler dâhil?

 • GOE Eğitmeni ile tercihinize göre Online veya Yüz yüze eğitim

 • MET PRO Kursu El Kitabı

 • 1 yıl standart veya 1 yıl profesyonel GOE üyeliği

 • GOE Modern Enerji Tapping Profesyoneli Sertifikası

Bu eğitim çevrimiçi (internet üzerinden) olarak da alınabilir mi?

Evet, bu eğitim ihtiyaç ve taleplerinize göre Skype, Zoom vb.uygulamalar üzerinden online olarak da düzenlenebilmektedir. Online eğitim almak isterseniz lütfen iletişime geçiniz.

Eğitime Gelirken,

Bol bol uygulama yapılacağından rahat kıyafetler ile (tayt eşofman altı, tişört, vb.) geliniz.

Eğitmen

Rana Korkunç

Eğitim Tarihi

Eğitimler talebe göre açılır. Eğitime katılmak isteyen kişi ve gruplar bizimle iletişime geçtiğinde eğitim tarih ve saat planı öğrenci veya grupla birlikte yapılır. Kendinize özel birebir kurs açılmasını da talep edebilirsiniz. Sizinle aynı tarihlerde eğitim almak isteyen öğrenci olduğunda öğretmeniniz tarafından gruplandırılırsınız. Birebir özel kurs almak isterseniz bu tercihinizi bize ayrıca bildirin.

Eğitim Süresi

3 gün sürer. Saat 10:00 – 19:00 arasında yapılır. İhtiyaç veya özel talebe göre her biri 1,5 – 2 saat süren 12 modül öğrencinin veya grubun ihtiyaçlarına göre özel olarak da planlanır.

Eğitim Bedeli

Eğitim gününüzü rezerve edebilmemiz ve eğitim öncesinde kitabınızı yurtdışından satın alabilmemiz için rezervasyon esnasında eğitim ücretinin ödenmesi gerekir. Bu eğitimi satın almak isterseniz mağazamızda görebilirsiniz.

Kayıt, rezervasyon ve sorularınız için iletişim panelinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Eğitim Bedeli

Eğitim gününüzü rezerve edebilmemiz ve eğitim öncesinde kitabınızı yurtdışından satın alabilmemiz için rezervasyon esnasında eğitim ücretinin ödenmesi gerekir. Bu eğitimi satın almak isterseniz mağazamızda görebilirsiniz.

Kayıt, rezervasyon ve sorularınız için iletişim panelinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu Sayfayı Paylaş!

Bu Sayfayı Paylaş!