Odada biri daha var! Kolumu tutuyor! Çok korkuyorum!

Bireysel Seans Şifa Öyküleri: "Meryem o yaşta babası kolundan tutarak onu o odaya kapatmaya çalıştığında, o anda hissettiği tüm korku ve üzüntü enerjisi kolunda kilitlenip kalmıştı. "